Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sơ đồ mặt bằng tổng thể chung cư Dream Center Home - 282 Nguyễn Huy Tưởng


Sơ đồ mặt bằng và thiết kế chi tiết căn hộ


 Sơ đồ mặt bằng tổng thể chung cư Dream Center Home - 282 Nguyễn Huy Tưởng:
                                           Mặt căt chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng Thiết kế chi tiết căn hộ chung cư Dream Center Home 282 Nguyễn Huy Tưởng:

Căn hộ 01 Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

Căn hộ 02 Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

Căn hộ 03, 04 Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

Căn hộ 05 Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

Căn hộ 06 Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng

Căn hộ 07 Chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng
0 nhận xét:

Đăng nhận xét